Trenerzy

Kadra dydaktyczna Humaneo to wysokiej klasy profesjonaliści, posiadający odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, jak również predyspozycje umożliwiające efektywne przekazywanie wiedzy i umiejętności.

Wymagania oraz tryb oceny kadry dydaktycznej precyzują przepisy wewnętrzne Humaneo. Członkowie kadry dydaktycznej Humaneo muszą legitymować się wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym odpowiednim do zakresu merytorycznego prowadzonych szkoleń i spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

- ukończył co najmniej 60 godzinny kurs dydaktyczny przygotowujący do kształcenia dorosłych,

- ukończył studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego,

- dysponuje przyznanym przez uprawnioną instytucję certyfikatem, potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia kształcenia,

- posiada udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, jako nauczyciel lub nauczyciel akademicki,

- posiada specjalistyczne wykształcenia i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.

Członkowie kadry dydaktycznej Humaneo biorą udział w co najmniej jednym programie edukacyjnym w ciągu roku, zorientowanym na rozwój i aktualizację kompetencji. Kwalifikacje trenerów realizujących proces kształcenia podlegają stałemu monitorowaniu i obejmują: weryfikację kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, ocenę aktywności dydaktycznej, ocenę podnoszenia kwalifikacji, analizę publikacji w wydawnictwach branżowych. W procesie dydaktycznym członkowie kadry dydaktycznej stosują różnorodne metody kształcenia, angażujące uczestników, dostosowane do ich indywidualnych predyspozycji, oczekiwań i specyfiki prowadzonych zajęć.

Poniżej przedstawiamy listę trenerów.

Imię i nazwisko

Tematyka prowadzonych szkoleń Wykształcenie
Marian Oleksy Pomoc kuchenna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Barbara Cedzidło Pomoc kuchenna Wykształcenie gastronomiczne-instruktor praktycznej nauki zawodu 
Anna Dobosz Profesjonalny sprzedawca Akademia Ekonomiczna
Joanna Bartoszek Wilgierz Pomoc nauczyciela Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości 
Bernadeta Piksa Magazynier  Uniwersytet Rzeszowski
Adam Irzyk Magzaynier z obsługą wózków widłowych Policealna szkoła zawodowa-instruktor praktycznej nauki zawodu 
Rafał Gondek Opiekun osob starszych Technik administracji-instruktor praktycznej nauki zawodu 
Małgorzata Szafrańska Opiekun osob starszych Uniwersytet Szczeciński
Bernadeta Piksa Pracownik administracyjno biurowy Uniwersytet Rzeszowski
Alina Żelazko Specjalista ds. finansowych  Uniwersytet Ekonomiczny
Paweł Zaremba Szkolenia informatyczne Akademia Górniczo-Hutnicza
Edyta Waryś Pracownik biurowy z radzeniem sobie ze stresem Akadmia Ekonomiczna
Dorota Szymczyńska Pracownik biurowy z radzeniem sobie ze stresem Akademia Ekonomiczna
Kazimierz Dąsal Pracownik biurowy z radzeniem sobie ze stresem Politechnika Częstochowska
Łukasz Bogaczyk Pracownik biurowy z radzeniem sobie ze stresem Uniwersytet Jagielloński
     

Please publish modules in offcanvas position.