Małopolskie Talenty- szkoła podstawowa - powiat limanowski

W okresie od 1.03.2017 – 30.06.2019 Humaneo będzie realizować projekt pn. „Małopolskie Talenty- szkoła podstawowa- powiat limanowski”. Celem głównym projektu jest podniesienie do 30.06.2019 r. kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 240 uczniów uzdolnionych min. 50% szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w ramach utworzonego w ramach projektu Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ). Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa limanowskiego otrzymają wsparcie w ramach 4 przedmiotowych kompetencji kluczowych i 2 ponad przedmiotowych kompetencji kluczowych:

Przedmiotowe kompetencje kluczowe:

 • kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne
 • kompetencje językowe
 • kompetencje informatyczne
 • przedsiębiorczość

Zajęcia ponad przedmiotowe:

 • zajęcia z zakresu kompetencji społecznych
 • zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 202010. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

Dokumenty do pobrania:

 • Harmonogram zajęć (PDF)
 • Regulamin rekrutacji (PDF)
 • Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny dla Ucznia (PDF)
 • Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa dla Uczni (PDF)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin rekrutacji i wsparcia uczniów (PDF)

Please publish modules in offcanvas position.