Osoby

Humaneo zaprasza do stałej współpracy trenerów i egzaminatorów ECCC oraz osoby zainteresowane uzyskaniem powyższych uprawnień.
Warunkiem koniecznym rozpoczęcia procesu akredytacji na egzaminatora ECCC jest spełnienie przez kandydata następujących wymagań:

  1. ae się dyplomem ukończenia studiów o kierunku zgodnym z zakresem modułu lub minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze modułu,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
  4. korzysta z pełni praw publicznych.

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia procesu akredytacji trenera jest spełnienie przez kandydata następujących wymagań:

  1. legitymuje się dyplomem ukończenia studiów o kierunku zgodnym zakresem modułu,
  2. posiada przygotowanie pedagogiczne lub minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z danego obszaru,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
  5. korzysta z pełni praw publicznych.

Zapraszamy również lektorów językowych, trenerów szkoleń zawodowych i specjalistycznych.

Działamy na terenie całego kraju! Dołącz do nas!

Firmy

Humaneo specjalizuje się w realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych. W związku z tym zapraszamy do współpracy Partnerów – krajowych i zagranicznych, posiadających potencjał i doświadczenie w tym obszarze.