Oameni

Humaneo vă invită să formatori de cooperare permanentă și examinatori ECCC și cei interesați în obținerea acestor puteri.
condițiile necesare pentru începerea examinatorului proces de acreditare ECCC care trebuie îndeplinite de către candidat cu următoarele cerințe:

  1. deține o diplomă de direcția modulului gama sau un minim de 5 ani de experiență profesională în domeniul modulului
  2. are o capacitate deplină de a acționa,
  3. a fost pedepsit printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune
  4. se bucură de drepturi civile depline.

Condiția necesară pentru începerea procesului de acreditare un antrenor este de a satisface candidatul cu următoarele cerințe:

  1. deține o diplomă de direcția de domeniul de aplicare al modulului
  2. au o pregătire pedagogică sau un minim de 3 ani de experiență în predarea de la o anumită zonă,
  3. are o capacitate deplină de a acționa,
  4. a fost pedepsit printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune
  5. se bucură de drepturi civile depline.

De asemenea, Vă invităm profesori de limbi străine, formatorilor și formare profesională specializată.

Ne desfasuram activitatea pe întreg teritoriul țării! Alături de noi!

Compania

Humaneo specializată în proiecte educaționale co-finanțate din fonduri UE. Prin urmare, vă invităm să parteneri - interne și externe, cu potențialul și experiența în acest domeniu

.